Privacy

Privacy Document Duikvereniging Narwal Almere

In het kader van de privacywetgeving zijn organisaties verplicht om personen te informeren wat zij met persoonsgegevens doen.

Narwal beheert de volgende gegevens met de hieronder genoemde doelen.

Gegeven Doel Delen
Naam (achternaam, tussenvoegsel, voorletters, roepnaam) Weten hoe je heet Ledenlijst en NOB
Relatienummer Weten hoe de NOB je kent Ontvangen van NOB
Brevet (Brevet en/of Instructeursbrevet) Weten op welk niveau je duikt Ledenlijst en NOB
Telefoon
(Vast / Mobiel
Weten hoe we je kunnen bellen Ledenlijst en NOB
E-mail Weten hoe we je kunnen mailen Ledenlijst en NOB
Adres Straat&huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land) Weten waar je woont Ledenlijst en NOB
Commissielidmaatschap (Bestuur, DEC, PR team, Kascommissie, Materiaalcommissie, Medische keuringen, Redactie, Trainers, Veiligheidscommissie, Vulmeesters, Webteam) Weten aan welke commissielidmaatschap / vrijwilligers taken je bijdraagt Colofon verenigingsblad afgeschermd deel website
IBAN Innen contributie duikopleidingen / specialties / andere verenigingsactiviteiten Allen bekend bij penningmeester
Foto De naam bij de persoon kunnen matchen Bestuur
Wachtwoord Zorgen dat een lid kan inloggen op het besloten /‘leden’ deel van de website. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en niet gedeeld met derden

Leden hebben verder:
• Inzagerecht.
• Recht op rectificatie.
• Recht op vergetelheid (voor ex-leden).
• Recht op beperking van verwerking.
• Kennisgevingsplicht.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
• Recht op bezwaar.