Verdienstelijker Narwallers

Het Webteam heeft de onderscheiding ” verdienstelijke Narwaller” uitgereikt gekregen door Suzanne namens het bestuur. Het Webteam bestaat behalve uit Martin, Lauwrence en Peter ook uit Franky, die hier helaas niet aanwezig bij kon zijn.
Alle 4 van harte gefeliciteerd en meer dan verdient. De website ziet er weer top uit!!