NOB gedragsregels

Duikvereniging Narwal is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond.
Naast het eigen huishoudelijk reglement dat Narwal heeft gelden ook de gedragsregels zoals vastgesteld door de NOCNSF (de overkoepelende organisatie waaronder de NOB valt).

Via onderstaande links vind je meer over de gedragsregels:
De algemene regels
De gedragscode voor duikers/sporters
De gedragscode voor trainers
De gedragscode voor bestuurders