NOB is de Nederlandse Onderwatersport Bond. Ieder lid van de vereniging is ook  lid van de NOB.

Wat doet de NOB:

 • Zij behartigen de belangen van duikers in Nederland
 • Zij ontwikkelen het lesmateriaal en de opleidingen voor het duiken.
 • Zij biedt haar leden kwalitatief uitstekende duikopleidingen, instructeursopleidingen en duikspecialisaties aan. Bij specialisaties kun je bijvoorbeeld denken aan onderwaterfotografie, maar ook aan wrakduiken, driftduiken of ijsduiken.
 • Zij behartigt de belangen van de Nederlandse duikers door constant aan de verbetering van de duikplaatsen in ons land te werken. 
 • Zij ondersteunt  haar verenigingen door kennis, ervaring en actuele informatie op het gebied van algemene en duikspecifieke verenigingszaken te delen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, medische zaken en wetgeving, maar ook aan ledenwerving, PR en communicatie. 

De voordelen van NOB-lidmaatschap op een rij:

 • Alle NOB-leden zijn collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en tegen de blijvende gevolgen van (duik)ongevallen. Dat geldt voor alle sportduikactiviteiten, al dan niet in verenigingsverband en in binnen- en buitenland. De premie wordt via de contributie verrekend. Voor meer informatie over de verzekeringen klik hier. De NOB heeft de volgende vier collectieve verzekeringen afgesloten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders  
  • Rechtsbijstandsverzekering voor NOB instructeurs
 • Alle leden van de NOB ontvangen acht keer per jaar het prachtige blad Onderwatersport, een magazine voor duikend Nederland. 
 • Je ontvangt een welkomstpakket bij aanmelding als lid bij je vereniging
 • Je hebt de kans om een goedkope duikreisverzekering af te sluiten
 • Je kunt je eigen duikbrevet-administratie beheren via “Mijn NOB”

Voor meer informatie zie de website van de NOB; www.onderwatersport.org